Kur’an nesli yetiştirme süreci…

610 yılında Mekke’de, başlayan Kur’an Nesli yetişme süreci, Hz. Adem’den kıyamete kadar uzanan ilahi sürecin yenilenen yüzü olmuştur.
İnsanlığın çoğunun ‘hüsranda’ olduğu gerçeğine inanan Kur’an Nesilleri, kurtuluşun, iman ile birlikte salih amel işleyerek, hakkı ve sabrı tavsiye etmekte olduğunun bilincindedir.
Aranızda iyiliği emreden, kötülükten de alıkoyan’ bir grup bulunsun ilahi mesajına uyan Kur’an Nesilleri, her dönemde var olma mücadelesi veriyor.
Kur’an’ı, lafzıyla, mana ve maksadı ile bir bütün olarak anlayıp, anlamlandırıp, hayatlarına uygulamak isteyen bir avuç Kur’an öğrencileri, rahmet ve kurtuluşun ancak ‘vahdet’te olacağına yürekten inanıyor.
Kur’an Nesli Vakfı, işte bu sürecin yeni halkası olarak kurumsal ‘vakıf’ yapısıyla, bu yolda, ‘vira bismillah’ dedi.